BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TW
  •   43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
  • +84 24 3825 2161
  •  09h30 -> 22h00