BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP - HÀ NỘI
  •   1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
  • +84 24 3577 1100
  •  09h30 -> 22h00