BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC BÌNH DƯƠNG
  •  18 Đại Lộ Bình Dương,, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương 821630, Vietnam
  • +84 19006765
  •  09h30 -> 22h00

Khu vực