Hợp tác cùng chuyên gia sức khỏe trong hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ

Quỹ bảo trợ Mustela được thành lập vào năm 1982 bởi Paul Berthomé, cha đẻ của chủ tịch đương nhiệm tại công ty mẹ Hội Đồng Khoa Học Ứng dụng mở rộng.

Quỹ bảo trợ Mustela cộng tác cùng các chuyên gia sức khỏe để hỗ trợ nghiên cứu những dự án liên quan đến phát triển và nuôi dưỡng trẻ em  trên toàn thế giới.

Quỹ bảo trợ Mustela thành lập để thực hiện cho 3 mục tiêu chính là:

  • Hỗ trợ nghiên cứu bằng việc tài trợ - trao học bổng và các giải thưởng trong chương trình: “Nghiên cứu và Sản khoa” cho các sinh viên và những nhà nghiên cứu kỳ cựu.
  • Lên tiếng cảnh báo về những vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ vị thành niên thông qua hỗ trợ giáo dục và phân phát miễn phí sách tay, tờ rơi, băng rôn.
  • Gây quỹ cho những dự án liên qua đến những lĩnh vực xã hội - cung cấp phúc lợi cho trẻ em tại nước Pháp và trên toàn thế giới thông qua “Chương trình xã hội cho trẻ em”.


Cho đến nay, Quỹ bảo trợ Mustela đã hỗ trợ cho hơn 100 dự án trong những lĩnh vực về: Tâm lý, Xã Hội, Sức khỏe tâm thần, Trẻ em và Sản khoa.